hr

Holubárska Revue

Odborný mesačník pre chovateľov poštových holubov a fanúšikov holubárskeho športu.
Upozorňujeme záujemcov, že prvé číslo HR vychádza v apríli 2020.
Pre doručenie prvého čísla (apríl 2020) je potrebné uhradiť predplatné do 15.3.2020
Poštové poukážky na úhradu predplatného rozosiela redakcia priebežne.

Redakcia

Časopis "Holubarska Revue" bude v predaji aj v niektorých predajniach s chovateľskými potrebami v Českej republike a na Slovensku. Zoznam predajcov

Predplatné

Holubársku Revue je možné objednať cez objednávkový formulár pod odkazom Objednávka. Predplatné na rok 2020 je 27Eur (vrátane DPH). Platbu je možné uskutočniť bankovým prevodom na: názov účtu: PTH, IBAN: SK44 1100 0000 0029 4601 7849, číslo účtu: 29 4601 7849/1100 - Tatra Banka. Je možné aj požiadať o zaslanie poštovej poukážky v objednávkovom formulári v políčku "Poznámka", ktorú Vám zašleme poštou.

Archív